Observaţii de înaltă rezoluţie a scenariilor de adaptare şi atenuare pentru viticultură

Proiect

În contextul schimbării climatice şi a influenţei acesteia asupra viticulturii, Proiectul LIFE ADVICLIM îşi propune să studieze la scara fină, a terroirului viticol, scenariile de adaptare şi atenuare, în podgorii reprezentative pentru diversitatea climatică a viticulturii europene.

Pentru a demonstra importanţa managementului local al strategiilor de adaptare şi atenuare, Proiectul LIFE-ADVICLIM dezvoltă tehnologii adaptabile podgoriilor europene: o rețea de măsurare și o platformă web care vor permite viticultorilor să evalueze impactul schimbării climatice asupra propriilor parcele, să experimenteze scenarii de adaptare şi să măsoare emisiile de gaze cu efect de seră pe care le generează propriile lucrări de întreţinere. Aceste tehnologii sunt experimentate, cu finanţare Life, pe situri demonstrative din cinci podgorii europene: Cotnari, Rheingau, St Emilion, Sussex şi Valea Loirei.

Descarcă broşura proiectului

Phénologie de la vigne, quels stades observés et comment ?

Les 3 principaux stades de développement de la vigne observés sont le débourrement, la floraison et la véraison. L’adoption d’un langage commun à tous les expérimentateurs sur la vigne permet de faciliter les échanges et de constituer des séries de données...

Înregistraţi-vă pentru news-letterul nostru

Our latest Tweets

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol