B1 – Adaptation

Proiect Action A – Observation & modelling Actiunea B – Practici culturale B1 – Adaptation Actiunea B2 – Atenuare Actiunea B3 – Demonstraţie Actiunea B4 – Transfer către sectorul viticol Actiunea C – Evaluarea impactului Actiunea C1 – Evaluarea impactului teritorial Actiunea C2 – Evaluarea socio-economică Actiunea D – Diseminare Action E – Management Adaptation of cultural practices to climate change Objectives Action B1 aims to develop adaptation strategies at the vineyard scale, reproducible in other areas of Europe, and simulate the impact of climate variability on vine dynamics and viticultural strategies. The objectives are as follows: to develop a systemic and integrated modelling environment, capable of simulating grapevine growth and berry ripening under different conditions and constraints (slope, aspect, soil type, climate variability …) and integrating production strategies and corresponding adaptation rules according to the evolution of these constraints, then construct specific viticultural models for each demonstration site. A generic model (for a site-specific viticultural activity) will be developed, to reproduce the impact of the spatial and temporal variability of climatic conditions on grapevine growth and berry maturity using an approach that combines technologies derived from greenhouse gas (GHG), agent-based models and spatial and temporal databases. We will then use the model to identify adaptation rules, according to the evolution of environmental constraints, with particular focus on high-resolution climate changes. The adaptation strategies will be monitored, assessed and redefined in response to the activities in the demonstration sites   Action leader Cyril Tissot     Researcher CNRS, LETG-BREST cyril.tissot@univ-brest.fr Deliverable Adapting viticulture to climate change – Resume synthesis Adaptation viticulture to climate change – Guidance manual    ...

Actiunea B3 – Demonstraţie

Proiect Action A – Observation & modelling Actiunea B – Practici culturale B1 – Adaptation Actiunea B2 – Atenuare Actiunea B3 – Demonstraţie Actiunea B4 – Transfer către sectorul viticol Actiunea C – Evaluarea impactului Actiunea C1 – Evaluarea impactului teritorial Actiunea C2 – Evaluarea socio-economică Actiunea D – Diseminare Action E – Management Demonstraţii pe site-urile pilot europene Obiective Obiectivul principal al acţiunii B3 este de furniza soluţii de adaptare a viticulturii la schimbarea climatică în funcţie de profilul ecologic şi viticol al fiecăruia dintre cele cinci site-uri pilot ale proiectului. Este cunoscut faptul că fiecare podgorie se caracterizează printr-o mare variabilitate, generată de topoclimatul, solurile, relieful, sortimentele de soiuri, practicile culturale şi sistemele de conducere a viţei de vie din arealul său. Această variabilitate impune o abordare particularizată, care să permită obţinerea de soluţii de adaptare a viticulturii la schimbarea climatică în raport cu situaţiile de mediu şi tehnologice specifice fiecărei podgorii. Viticultorii, care se obişnuiesc tot mai mult cu fenomenele ce caracterizează schimbarea climatică, sunt interesaţi numai de măsuri concrete de adaptare a viticulturii, potrivite sortimentelor de soiuri pe care le cultivă, sistemelor de conducere şi de întreţinere a solului pe care le practică etc. Din acest motiv, în fiecare site pilot al proiectului ADVICLIM vor fi studiate elementele reprezentative ale podgoriei de care aparţine site-ul, pentru a obţine răspunsuri clare la întrebări ale viticultorilor precum “Cum afectează schimbarea climatică producţia mea de struguri ?”, sau “Cum pot menţine profilul organoleptic specific vinurilor mele ?”. Ţinând seama de aceste condiţionări, acţiunea B3 a fost gândită ca o acţiune de coordonare, menită să demonstreze fezabilitatea strategiilor de...

Actiunea B2 – Atenuare

Proiect Action A – Observation & modelling Actiunea B – Practici culturale B1 – Adaptation Actiunea B2 – Atenuare Actiunea B3 – Demonstraţie Actiunea B4 – Transfer către sectorul viticol Actiunea C – Evaluarea impactului Actiunea C1 – Evaluarea impactului teritorial Actiunea C2 – Evaluarea socio-economică Actiunea D – Diseminare Action E – Management Practici culturale de atenuare a emisiei de gaze cu efect de seră, în funcţie de scenariile schimbării climatice Obiective Acţiunea B2 are ca obiectiv principal reunirea referinţelor asupra podgoriilor monitorizate şi caracterizarea diferitelor emisii datorate practicilor viticole pe cuprinsul Europei. În acelaşi timp, acţiunea B2 va merge mai departe, dezvoltând o metodologie de evaluare multicriterială, incluzând indicatori de performanţă specifici itinerariilor tehnice, cu scopul de a pune în lumină potenţialele transferuri de poluare. În fond, e relevant de verificat dacă diminuarea emisiilor de GES nu cauzează intensificarea altor impacturi de mediu şi a costurilor de producţie. Această metodologie trebuie să fie performantă, atât în ceea ce priveşte practicile aplicate pe teren, cât şi viitoarele scenarii calculate prin modele. Reunirea referinţelor are ca obiectiv ameliorarea modelului de adaptare multi-agent (Acţiunea B1) cu noi constrângeri, în scopul ameliorării scenariilor de atenuare şi obţinerii de răspunsuri pentru«Practicile culturale de atenuare a emisiilor de GES în funcţie de scenariile schimbării climatice». Acești indicatori trebuie, de asemenea, să fie puşi la dispoziția viticultorilor (Acţiunea B3) în primul rând, pentru a le prezenta performanțele practicilor lor, și în al doilea rând, de a-i compara cu performanțele scenariilor modelate, pentru a elabora planul de acţiune pentru exploataţie. Acești indicatori sunt concentraţi la scara parcelei și au scopul de a evalua, pentru fiecare...

Actiunea B – Practici culturale

Proiect Action A – Observation & modelling Actiunea B – Practici culturale B1 – Adaptation Actiunea B2 – Atenuare Actiunea B3 – Demonstraţie Actiunea B4 – Transfer către sectorul viticol Actiunea C – Evaluarea impactului Actiunea C1 – Evaluarea impactului teritorial Actiunea C2 – Evaluarea socio-economică Actiunea D – Diseminare Action E – Management Practicile culturale Obiective Acţiunea B este dedicată integrării practicilor culturale în funcţie de scenariile de schimbare climatică. Practicile culturale sunt urmărite şi observate, pe teren, apoi integrate în modele cu scopul de a produce scenarii de adaptare (Acţiunea B1). Aceste practici sunt astfel evaluate din punct de vedere al impactului asupra mediului, urmărind ciclul de viaţă, cu scopul de a integra strategiile de atenuare a scenariilor de schimbare climatică (Acţiunea B2). Strategiile de adaptare şi diminuare sunt în continuare, experimentate pe teren, în cele 5 situri demonstrative, cu scopul de a demonstra fezabilitatea lor (Acţiunea B3). Rezultatele fazei demonstrative sunt disponibile pe platforma web dezvoltată în cadrul proiectului (Actiunea...
Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol