Site-urile demonstrative şi amplasarea lor

Pentru a demonstra necesitatea unui management local al strategiilor de adaptare și diminuare, proiectul LIFE-ADVICLIM dezvoltă tehnologii adaptabile terroirurilor viticole europene: o rețea de înregistrare a temperaturilor și o platformă web care vor permite viticultorilor să evalueze impactul schimbării climatice asupra propriilor parcele, să simuleze scenarii de adaptare şi să măsoare emisiile de gaze cu efect de seră legate de practicile lor. Aceste tehnologii sunt experimentate pe situri demonstrative, datorită finanţării prin programul european Life, în cinci podgorii europene: Cotnari, Rheingau, Bordeaux, Sussex și Valea Loirei.

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol