Practici culturale de atenuare a emisiei de gaze cu efect de seră, în funcţie de scenariile schimbării climatice

Obiective

Acţiunea B2 are ca obiectiv principal reunirea referinţelor asupra podgoriilor monitorizate şi caracterizarea diferitelor emisii datorate practicilor viticole pe cuprinsul Europei.
În acelaşi timp, acţiunea B2 va merge mai departe, dezvoltând o metodologie de evaluare multicriterială, incluzând indicatori de performanţă specifici itinerariilor tehnice, cu scopul de a pune în lumină potenţialele transferuri de poluare. În fond, e relevant de verificat dacă diminuarea emisiilor de GES nu cauzează intensificarea altor impacturi de mediu şi a costurilor de producţie.

Această metodologie trebuie să fie performantă, atât în ceea ce priveşte practicile aplicate pe teren, cât şi viitoarele scenarii calculate prin modele. Reunirea referinţelor are ca obiectiv ameliorarea modelului de adaptare multi-agent (Acţiunea B1) cu noi constrângeri, în scopul ameliorării scenariilor de atenuare şi obţinerii de răspunsuri pentru«Practicile culturale de atenuare a emisiilor de GES în funcţie de scenariile schimbării climatice».

Acești indicatori trebuie, de asemenea, să fie puşi la dispoziția viticultorilor (Acţiunea B3) în primul rând, pentru a le prezenta performanțele practicilor lor, și în al doilea rând, de a-i compara cu performanțele scenariilor modelate, pentru a elabora planul de acţiune pentru exploataţie.

Acești indicatori sunt concentraţi la scara parcelei și au scopul de a evalua, pentru fiecare itinerar tehnic: utilizarea directă a inputurilor conexe practicile viticole (energie, pesticide, îngrăşăminte, consum de apă); costul itinerariului tehnic; riscurile potențiale ale transferului de imputuri legate de caracteristicile solului și de gestionarea parcelelor (în privinţa pesticidelor și îngrășămintelor); impactul direct şi indirect asupra mediului, aerului, emisiilor de gaze cu efect de seră și calităţii apei, în relaţie cu pesticidele şi fertilizanţii.

Agregarea indicatorilor poate fi apreciată şi la alte scări (exploataţii și site-uri demonstrative); dar nu ar fi potrivit să fie agregaţi toţi, pe de o parte, din cauza heterogenității și lipsei informațiilor, iar pe de altă parte, din cauza altor factori importanți, care nu sunt incluşi în metodologie, cum ar fi componente ale peisajului, zone-tampon, impactul altor activități …

 

Responsabil de activitate

Sophie Penavayre

Sophie Penavayre

 

 

Manager de proiect Mediu, Dezvoltare durabilă și Teritoriu
Institutul Francez al Viei și Vinului
sophie.penavayre@vignevin.com

Jean-Philippe Boulanger

Jean-Philippe Boulanger

 

 

Director Ecoclimasol
Ecoclimasol
jp.boulanger@ecoclimasol.com