Observaţie şi conceptualizare spaţială la scara podgoriei

Obiective

Acţiunea A1 are ca scop observarea şi validarea simulărilor climatice, la scara fină a terroirurilor viticole.

Obiectivul principal este actualizarea reţelelor de măsurare existente (dezvoltarea unui sistem de transmitere a datelor şi de publicare prin intermediul unei platforme web) şi integrarea scenariilor de schimbare climatică în modele adaptate la scară fină.

Observaţii climatice şi agronomice la scară fină

Prima etapă este evaluarea, prin intermediul reţelei de senzori, a variabilităţii spaţiale a fiecărui site pilot şi realizarea de modele spaţiale multicriteriale. Între senzori a fost creată o conexiune, pentru a putea descărca datele în timp real şi continuu, printr-un Sistem de Comunicare Global pentru dispozitive Mobile (GSM) şi apoi de a le examina printr-o platformă web. Fiecare partener poate, ulterior, să efectueze măsurători ale creşterii şi dezvoltării viţei de vie, pentru a spaţializa datele obţinute şi a le corela, la scară fină, cu diferite variabile climatice şi indici obţinuţi.

Modelizarea climatică şi agronomică la scară fină

Modelizarea climatică, la scară fină, utilizează modelele EUROCORDEX pentru a furniza scenarii de prognoză a evenimentelor extreme, într-un context de schimbare climatică. Modelizarea agronomică este realizată testând modelul GFV în aceleaşi regiuni viticole, cu date ale temperaturilor colectate prin senzorii amplasaţi în podgorii.

 

Responsabilul activităţii

Kees van Leeuwen

Kees van Leeuwen

 

 

 

 

Profesor de Viticultură
INRA Bordeaux
vanleeuwen@agro-bordeaux.fr

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol