Demonstraţii pe site-urile pilot europene

Obiective

Obiectivul principal al acţiunii B3 este de furniza soluţii de adaptare a viticulturii la schimbarea climatică în funcţie de profilul ecologic şi viticol al fiecăruia dintre cele cinci site-uri pilot ale proiectului.

Este cunoscut faptul că fiecare podgorie se caracterizează printr-o mare variabilitate, generată de topoclimatul, solurile, relieful, sortimentele de soiuri, practicile culturale şi sistemele de conducere a viţei de vie din arealul său. Această variabilitate impune o abordare particularizată, care să permită obţinerea de soluţii de adaptare a viticulturii la schimbarea climatică în raport cu situaţiile de mediu şi tehnologice specifice fiecărei podgorii. Viticultorii, care se obişnuiesc tot mai mult cu fenomenele ce caracterizează schimbarea climatică, sunt interesaţi numai de măsuri concrete de adaptare a viticulturii, potrivite sortimentelor de soiuri pe care le cultivă, sistemelor de conducere şi de întreţinere a solului pe care le practică etc. Din acest motiv, în fiecare site pilot al proiectului ADVICLIM vor fi studiate elementele reprezentative ale podgoriei de care aparţine site-ul, pentru a obţine răspunsuri clare la întrebări ale viticultorilor precum “Cum afectează schimbarea climatică producţia mea de struguri ?”, sau “Cum pot menţine profilul organoleptic specific vinurilor mele ?”.

Ţinând seama de aceste condiţionări, acţiunea B3 a fost gândită ca o acţiune de coordonare, menită să demonstreze fezabilitatea strategiilor de adaptare şi diminuare dezvoltate de acţiunile B1 şi B2. Obiectivele sale specifice sunt: să evalueze fezabilitatea strategiilor de adaptare şi diminuare experimentate, în concordanţă cu caracteristicile fiecărui site pilot; să analizeze şi evidenţieze caracteristicile comune care urmează a fi diseminate la nivelul viticulturii europene; şi să evalueze sau redefinească strategiile pe parcursul fazei experimentale.

Pentru atingerea acestor obiective, acţiunea B3 a stabilit o abordare unitară a fazei experimentale la nivelul proiectului, respectiv studiul elementelor specifice podgoriei reprezentată de site-ul pilot, în diferite situaţii agro-ecologice din arealul său. Această abordare implică stabilirea elementelor de specificitate ale podgoriei reprezentate de site-ul pilot, identificarea situaţiilor de mediu şi tehnologice în care elementele de specificitate trebuie studiate, şi stabilirea de locaţii permanente de prelevare a probelor şi efectuarea de analize, reprezentate prin parcele reprezentative. Identificarea situaţiilor de mediu şi tehnologice în care elementele de specificitate trebuie analizate se realizează pe baza criteriilor precizate în fişa de caracterizare a site-ului pilot, ce include elementele ce particularizează o podgorie. Stabilirea locaţiilor permanente de prelevare a probelor şi a parcelelor care le includ se realizează pe baza fişei de caracterizare a liocaţiei de prelevare a probelor, ce descrie parametrii tehnologici şi de mediu ai situaţiei particulare studiată în locaţia respectivă. Locaţiile de prelevare a probelor şi analiză reprezintă diferite altitudini, expoziţii, tipuri de sol şi sisteme de întreţinere a solului, pentru fiecare element de specificitate al site-ului pilot. Observaţiile şi analizele privind reacţia viţei de vie la măsurile de adaptare şi diminuare experimentate în proiect se efectuează în aceste locaţii.

Astfel, proiectul ADVICLIM este adus mai aproape de viticultori, informându-i despre abordările şi rezultatele sale, promovând şi sporind şansele implementării măsurilor de adaptare şi diminuare experimentate în diferite situaţii agro-ecologice din podgoriile sale, încă din timpul fazei demonstrative.

 

Coordonator activitatea B3

Liviu Mihai Irimia

Liviu Mihai Irimia

 

Conferenţiar
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi
liviuirimia2005@yahoo.fr