Evaluarea socio-economică şi financiară

Obiective

Acţiunea C2 are ca scop evaluarea impactului socio-economic al proiectului. Dacă rezultatul acestei acţiuni este unul pozitiv, el va reprezenta un argument puternic pentru a câştiga interesul viticultorilor faţă de metodologia şi instrumentele dezvoltate. Această evaluare este efectuată printr-un protocol de control specific.

Evaluarea financiară

Odată constituită baza de date, se vor compara costurile şi beneficiile siteurilor pilot: costurile de transport, costuri de electricitate, costurile cu carburantul, costurile de mediu/penalităţile, costurile emisiilor de GES, costurile de producţie, costurile achiziţie de resurse…

Printr-o evaluare şi analiză a datelor, efectuată de experţi în economie, va fi identificat cel mai bun scenariu cost-eficienţă şi se va publica un studiu de caz anonim.

Evaluarea socio-economică

În paralel cu identificarea şi contactarea partenerilor relevanţi (autorităţi locale, economişti, sociologi, cetăţeni, reprezentanţi ai filierei viticole la scară locală…), va fi constituită o bază de date online privind situaţia site-urilor demonstrative înainte de începerea proiectului. Această bază de date va fi supusă unui acord de confidenţialitate cu responsabilii site-urilor pilot, asigurând că informaţiile socio-economice rămân private. Vor fi efectuate sondajele specifice, compararea datelor dintre site-urile pilot şi compararea datelor privind costurile şi beneficiile pentru fiecare site pilot înainte şi după activităţile demonstrative. La finalul proiectului, folosind expertiza cercetătorilor în sociologie, printr-o evaluare şi o analiză a datelor va fi validat cel mai bun scenariu şi va fi evaluat impactul socio-economic al bunelor practici (acceptarea de către comunitate, înfiinţarea de locuri de muncă etc.). Această analiză va conduce la publicarea unui studiu de caz anonim asupra site-ului web al proiectului.

 

Action leader

Manfred Stoll

Manfred Stoll

 

 

 

 

Doctor in viticultura
Universitatea Hochschule Geisenheim
manfred.stoll@hs-gm.de