Evaluarea socio-economică şi financiară

Obiective

Acţiunea C2 are ca scop evaluarea impactului socio-economic al proiectului. Dacă rezultatul acestei acţiuni este unul pozitiv, el va reprezenta un argument puternic pentru a câştiga interesul viticultorilor faţă de metodologia şi instrumentele dezvoltate. Această evaluare este efectuată printr-un protocol de control specific.

Evaluarea financiară

Odată constituită baza de date, se vor compara costurile şi beneficiile siteurilor pilot: costurile de transport, costuri de electricitate, costurile cu carburantul, costurile de mediu/penalităţile, costurile emisiilor de GES, costurile de producţie, costurile achiziţie de resurse…

Printr-o evaluare şi analiză a datelor, efectuată de experţi în economie, va fi identificat cel mai bun scenariu cost-eficienţă şi se va publica un studiu de caz anonim.

Evaluarea socio-economică

În paralel cu identificarea şi contactarea partenerilor relevanţi (autorităţi locale, economişti, sociologi, cetăţeni, reprezentanţi ai filierei viticole la scară locală…), va fi constituită o bază de date online privind situaţia site-urilor demonstrative înainte de începerea proiectului. Această bază de date va fi supusă unui acord de confidenţialitate cu responsabilii site-urilor pilot, asigurând că informaţiile socio-economice rămân private. Vor fi efectuate sondajele specifice, compararea datelor dintre site-urile pilot şi compararea datelor privind costurile şi beneficiile pentru fiecare site pilot înainte şi după activităţile demonstrative. La finalul proiectului, folosind expertiza cercetătorilor în sociologie, printr-o evaluare şi o analiză a datelor va fi validat cel mai bun scenariu şi va fi evaluat impactul socio-economic al bunelor practici (acceptarea de către comunitate, înfiinţarea de locuri de muncă etc.). Această analiză va conduce la publicarea unui studiu de caz anonim asupra site-ului web al proiectului.

 

Action leader

Manfred Stoll

Manfred Stoll

 

 

 

 

Doctor in viticultura
Universitatea Hochschule Geisenheim
manfred.stoll@hs-gm.de

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol