Observaţii de înaltă rezoluţie a scenariilor de adaptare şi atenuare pentru viticultură

Problematica

Confruntată cu schimbarea climatică, industria vinului trebuie să facă faţă provocărilor, nu numai prin adaptarea tehnologiilor, dar, de asemenea, şi prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activitățile sale.

Obiective

Având în vedere această problematică şi evidenţiind necesitatea analizei climatului la scară fină, proiectul LIFE-ADVICLIM își propune să studieze scenarii de adaptare și diminuare la scara terroirului viticol, pentru diferite podgorii reprezentând diversitatea climatică a regiunilor viticole europene.

Instrumente dezvoltate

Pentru a demonstra necesitatea managementului local al strategiilor de adaptare și atenuare, proiectul LIFE-ADVICLIM elaborează tehnologii adaptabile terroirurilor viticole europene: o rețea de măsurare și o platformă web care vor permite viticultorilor să evalueze impactul schimbărilor climatice asupra propriilor parcele, să simuleze scenarii de adaptare şi să măsoare emisiile de gaze cu efect de seră pe care le generează practicile lor viticole. Datorită finanţării prin programul european Life, aceste tehnologii pot fi experimentate în situri pilot din cinci podgorii europene: Cotnari, Rheingau, St Emilion, Sussex și Valea Loirei.

Metodă

1- Observarea și modelarea agroclimatică la scara podgoriilor

Metodologia se bazează pe observații climatice și agroclimatice in situ și pe modelarea spațială a climatului în scopul evaluării variabilității spațiale a parametrilor atmosferici la scara unui terroir. Validată prin observații agroclimatice (fenologie, conținut în zaharuri etc.) metodologia permite determinarea climatului specific al unui terroir. Diferitele rețele de senzori sunt echipate cu sisteme de transmisie automată a datelor, care permit obținerea acestora în timp real.
Modelele climatice sunt elaborate pe baza metodelor statistice, ce permit cuantificarea relațiilor dintre parametrii climatici și elementele terroir-ului (ex: topografie, tipul de sol etc.). Parametrii de ieșire ai modelelor sunt apoi analizaţi în combinație cu modelele regionale privind schimbările climatice, în scopul de a realiza simulări climatice pentru perioada 2050-2100.
2- Integrarea practicilor agricole în simulările privind adaptarea la schimbarea climatică

Strategiile de adaptare rezultate din modelarea activităților umane din cadrul terroir-urilor sunt abordate prin integrarea reacției diferiților agenți la variabile externe (constrângeri biofizice, socio-economice și reglementări). Obiectivul este de a simula impactul variabilității climatului asupra dinamicii viței de vie și a capacităţii de adaptare a viticultorilor la schimbările climatice. Acest obiectiv conduce la elaborarea unui model multi-agent care permite modelarea activităților viticole în contextul schimbărilor climatice și analiza evoluției strategiilor privind producția viticolă. Emisiile de gaze cu efect de seră sunt calculate în funcție de practicile agricole din diferitele scenarii de adaptare propuse. Integrarea impactului carbonului în modelele multi-agent va permite evaluarea diferiților factori care controlează emisiile în funcție de practicile agricole și scenariile de adaptare.

3- Un transfer de informație spre Europa și profesiunea viticolă

O ultimă problemă abordată în cadrul proiectului se referă la transferul rezultatelor cercetării spre sectorul viticol European, pentru orientarea practicilor profesionale precum și a politicilor publice. În acest scop, platforma VIDAC, creată de ECOCLIMASOL, reunește toate datele proiectului, incluzând datele provenite de la stațiile meteorologice, din modelări și calcule privind amprenta de carbon. O interfață permite partenerilor să vizualizeze datele colectate din arealele viticole, precum și alte informații utile procesului decizional. Scenariile climatice și amprenta de carbon vor fi, de asemenea, incluse pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare a problemelor legate de schimbările climatice. În afara partenerilor proiectului, producătorii Europeni au posibilitatea de a accesa rezultatele prin intermediul unui centru de arhivare a datelor și unei platforme de vizualizare.

 

Că partenerii

Întâlnirea la Plumpton College

15 şi 16 Junie 2015