Evaluarea impactului acțiunilor proiectului

Obiective

În cadrul acestei acțiuni, sunt evaluate impactele potențiale ale strategiilor de adaptare și atenuare. Evaluarea impactului teritorial este realizată la scara podgoriei (Acțiunea C1) și evaluarea socio-economica este realizată la scara exploataţiilor viticole (Acțiunea C2).

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol