Evaluarea impactului acțiunilor proiectului

Obiective

În cadrul acestei acțiuni, sunt evaluate impactele potențiale ale strategiilor de adaptare și atenuare. Evaluarea impactului teritorial este realizată la scara podgoriei (Acțiunea C1) și evaluarea socio-economica este realizată la scara exploataţiilor viticole (Acțiunea C2).