Adaptarea practicilor culturale la schimbarea climatică

Obiective

Activitatea B1 are ca scop elaborarea strategiilor de adaptare la scara podgoriilor, care pot fi replicate la nivel european, şi simularea impactului variabilităţii climatice asupra dinamicii viţei de vie şi producţiei de vin.

Obiectivele sunt următoarele:

  • stabilirea unui mediu sistemic şi a unei modelizări integrate, capabile să simuleze creşterea viţei de vie şi maturarea strugurilor în diferite condiţii şi constrângeri (pantă, expoziţie, tip de sol, variabilitate climatică), şi să integreze strategiile de producţie şi regulile de adaptare corespunzând evoluţiei acestor constrângeri,
  • construirea unui model de activitate viticolă pentru fiecare site demonstrativ.

A fost deja creat un model generic (activităţile viticole specifice unui amplasament), model ce include strategii de producţie (modelizare prin arbore decizional) şi reproduce impactul variabilităţii spaţiale şi temporale a condiţiilor climatice asupra creşterii şi dezvoltării viţei de vie şi maturării strugurilor. Acest model utilizează o abordare ce combină tehnologii derivate din GES (gaze cu efect de seră), modele multiagent şi baze de date spaţiale şi temporale. Într-o a doua etapă, în model vor fi incluşi agenţii reactivi şi temporizările automate induse modelului de aceştia, pentru a identifica regulile de adaptare a agenţilor în funcţie de evoluţia constrângerilor de mediu (în special cele de schimbare climatică la scară fină). Strategiile de adaptare sunt controlate, evaluate şi redefinite în funcţie de activităţile demonstrative.

 

Responsabil de activitate

Cyril Tissot

Cyril Tissot

 

 

Cercetător
CNRS, LETG-BREST
cyril.tissot@univ-brest.fr

Livrabile

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol