Activităţi de diseminare şi comunicare

Obiective

Obiectivul principal al acţiunilor de diseminare şi de comunicare este de a ne asigura că rezultatele proiectului LIFE-ADVICLIM sunt pe larg difuzate către actorii implicaţi în proiect: comunitatea ştiinţifică, profesioniştii lumii viticole, autorităţile locale, cercetători şi marele public.
Un plan de diseminare şi de comunicare, elaborat de IFV şi de UR2, va defini procedurile, activităţile, instrumentele şi identitatea vizuală a proiectului.

Instrumente şi materiale

Numeroase instrumente şi materiale sunt dezvoltate în scopul difuzării, către publicul larg, rezultatele şi metodologiile proiectului.
Mai mult, logo-ul programului LIFE şi logo-ul proiectului ADVICLIM vor fi prezente pe fiecare suport (produs, raport …).

Un site internet, un profil Facebook şi Twitter, informând publicul asupra proiectului ADVICLIM şi mai specific, asupra partenerilor săi, obiectivelor sale, metodologiilor sale, noutăţilor sale. Aceste informaţii sunt reunite şi trimise părţilor implicate prin newsletter de o pagină, la fiecare şase luni.
Suporturile informaţionale difuzate sunt: un flyier informând asupra obiectivelor proiectului, a activităţilor şi rezultatelor sale în timpul activităţilor din cadrul proiectului. Un raport Layman va fi publicat la finalul proiectului (2019) având ca scop explicarea obiectivelor, acţiunilor şi rezultatelor proiectului către publicul larg, în engleză, ca şi în limbile naţionale ale partenerilor.
Pentru a atrage atenţia autorităţilor locale şi publicului larg asupra proiectului ADVICLIM şi programului Life+, vor fi implantate panouri explicative în fiecare site experimental, în locaţii strategice, alese în prealabil.

Activităţi

Diferite tipuri de activităţi sunt dezvoltate în funcţie de nevoile fiecărui public vizat:

Publicul larg
Este identificată o rețea de părți interesate. Părțile interesate sunt invitate să participe la prezentările internaționale și europene care au ca scop să promoveze și să prezinte rezultatele proiectului. Relatii strânse au fost dezvoltate cu mass-media relevante, specializată și nespecializatăi (ziare, canale de televiziune, posturi de radio …) pentru a asigura o publicitate largă. Odată cu întâlnirea finală a proiectului, Institutul Francez al Viei si Vinului va organiza o conferință publică internațională pentru a prezenta rezultatele proiectului, dar, de asemenea şi pentru a crea un loc de dezbatere asupra politicilor internaționale privind schimbările climatice și impactul asupra viticulturii.

Cercetători
Foarte specific, proiectul nostru vizează transferul de cunoştinţe către comunitatea ştiinţifică. Rezultatele proiectului vor face obiectul publicaţiilor ştiinţifice. Noutăţile aduse de proiect vor fi de asemenea diseminate către studenţi. În acest scop, dezvoltăm un modul de formare care va fi disponibil pe site-ul internet al proiectului.

Operatori ai filierei viticole
La finalul proiectului, raportul de proiect va fi publicat pe site-ul internet. El va conţine descrierea şi informaţiile privind tehnicile şi metodele dezvoltate şi utilizate în cursul proiectului, în timpul fazei demonstrative.

Comunităţile locale
Comunităţile locale sunt de asemenea invitate să participe la colocvii naţionale unde fiecare partener va prezenta planul de acţiune locală pus în practică, instrumentele şi metodologiile dezvoltate ca şi noutăţile aduse de proiect la nivel naţional.

În paralel, pentru fiecare site demonstrativ vor fi propuse zile de prezentare. Cel puţin o zi va fi dedicată sensibilizării publicului la problemele de mediu, pentru a susţine iniţiativele de diminuare şi adaptare promovate şi de autorităţile decidente. Aceste evenimente vor consta în vizitarea organizată a site-urilor demonstrative. Alte zile vor fi dedicate profesioniştilor din viticultură, şi se vor concentra pe procesele specificate, cu scopul de a reduce emisiile GES în viticultură. Pe fiecare site pilot, vor fi organizate prezentări tehnice asupra posibilităţilor de adaptare şi a măsurilor de adoptat pentru reducerea GES.

 

Responsabil al acţiunii

Sophie Penavayre

Sophie Penavayre

Manager de proiect Mediu, Dezvoltare durabilă și Teritoriu
Institutul Francez al Viei și Vinului
sophie.penavayre@vignevin.com

Livrabile