Aceste site-uri demonstrative nu sunt finanţate prin LIFE, instrumentul financiar al Uniunii Europene.

 

 

 

Site-urile demonstrative şi amplasarea lor