Activități de management

Obiective

Obiectivele principale ale acțiunilor de Management sunt coordonarea activităților proiectului, comunicarea internă, monitorizarea și evaluarea progresului proiectului, menținerea unor relații bune cu echipa de monitorizare externă și Comisia Europeană și reprezentarea externă a proiectului.

Echipa de management (CNRS și UR2) asigură coordonarea științifică, administrativă și financiară a proiectului, în colaborare cu fiecare responsabil de acțiune. Comitetul director, compus dintr-un reprezentant al partenerilor, are autoritatea de a lua decizii privind gestionarea generală a proiectului. Consiliul Consultativ este compus din experți externi ai proiectului, selecționați de parteneri. Acesta face recomandări Comitetului Director privind aspectele tehnice și politice și susține diseminarea rezultatelor.

Comunicarea în cadrul Consorțiului se face prin organizarea de reuniuni regulate. La fiecare reuniune, un raport este validat de toți participanții; o listă de corespondență internă a proiectuluia fost creată pentru a facilita comunicarea cotidiană, iar un sistem intern de partajare a documentelor și cunoștințelor a fost implementat pe site-ul proiectului.

Asigurarea calității reprezintă una dintre marile priorități ale proiectului LIFE-ADVICLIM, permițând progresul optim spre rezultatele scontate. Planificarea rezultatelor și etapelor permite buna desfășurare a activităţilor, respectând programul stabilit la începutul proiectului. Rapoartele periodice (interne ale consorțiului și externe spre Comisia Europeană și echipa de control extern) permit măsurarea progresului financiar, administrativ și științific al proiectului. Planul de analiză a riscurilor reduce incertitudinile prin identificarea riscurilor care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor proiectului și formulează soluții pentru controlul cât mai rapid al acestor riscuri.

La finalizarea proiectului, planul post-proiect va stabili acțiuni de comunicare viitoare, pentru a asigura continuarea activităților din proiectul LIFE-ADVICLIM după ce toate etapele finanțate de Comisie se vor fi încheiate.

In cadrul activităților de networking cu alte proiecte, vom împărtăși experiența noastră și informațiile noastre pe teme similare, pentru construirea unei rețele neconvenționale cu alte proiecte LIFE și pentru identifica preocupări similare prin vizite de studii și întâlniri.

 

Responsabil de activitate

Hervé Quénol

Hervé Quénol

 

 

Director de cercetare al CNRS
Universitatea Rennes 2 – Laboratorul LETG-Rennes-Costel
herve.quenol@uhb.fr

Marlène Melsay

Marlène Melsay

European LIFE project officer

Université de Rennes 2
marlene.meslay@univ-rennes2.fr

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol