Transferul informaţiei către sectorul viticol

Obiective

Obiectivul acțiunii B4 este acela de a influenţa comportamentul profesioniștilor din lumea viticolă și a politicilor publice.

Obiectivele acestei acțiuni sunt:

  • trecerea de la cercetare-dezvoltare la punerea în practică (de la stadiul de « laborator» la stadiul de «aplicație»)
  • de a permite cercetătorilor din proiect şi părților terțe de a avea acces la o gamă largă de date (date de la stațiile meteorologice, date de la sateliți, rezultate ale modelelor, rezultate ale calculului amprentei de carbon etc…)
  • de a răspunde cerinţelor actorilor implicați (sectorul viticol, organizaţii publice, politici…).

Platforma VIDAC, creată de ECOCLIMASOL, permite reunirea tuturor datelor proiectului (cele de la stații meteorologice, date de la sateliți, rezultate ale modelelor, rezultate ale calculului amprentei de carbon etc). O interfață ușor de utilizat permite actorilor din domeniul viticol implicați în proiect să vizualizeze informațiile colectate în teren dar și toate celelalte date relevante pentru procesul de decizie. Scenariile climatice viitoare și rezultatele calculului amprentei de carbon, vor fi de asemenea, considerate module de integrat, în timpul proiectului, pe această platformă, în scopul de a sensibiliza asupra mizei schimbării climatice.

 

Responsabil de activitate

Chris Foss

Chris Foss

 

 

Director Departament Vin
Plumpton College
chris.foss@plumpton.ac.uk

Livrabile