Observaţii de înaltă rezoluţie a scenariilor de adaptare şi atenuare pentru viticultură

Proiect

În contextul schimbării climatice şi a influenţei acesteia asupra viticulturii, Proiectul LIFE ADVICLIM îşi propune să studieze la scara fină, a terroirului viticol, scenariile de adaptare şi atenuare, în podgorii reprezentative pentru diversitatea climatică a viticulturii europene.

Pentru a demonstra importanţa managementului local al strategiilor de adaptare şi atenuare, Proiectul LIFE-ADVICLIM dezvoltă tehnologii adaptabile podgoriilor europene: o rețea de măsurare și o platformă web care vor permite viticultorilor să evalueze impactul schimbării climatice asupra propriilor parcele, să experimenteze scenarii de adaptare şi să măsoare emisiile de gaze cu efect de seră pe care le generează propriile lucrări de întreţinere. Aceste tehnologii sunt experimentate, cu finanţare Life, pe situri demonstrative din cinci podgorii europene: Cotnari, Rheingau, St Emilion, Sussex şi Valea Loirei.

Descarcă broşura proiectului

Bordeaux pilot site results

Bordeaux pilot site results

Find out the Bordeaux pilot site results: temperature evolution, climate variability, modelling, vine behavior, emission mitigation; how those factors impact vineyards.

Final stretch before the final report!

Final stretch before the final report!

  The time has come to compile the results and publish the final deliverables, finalize dissemination and strengthen networking and team building. The final meeting of the LIFE-ADVICLIM was held on 28 January 2020 at the Department of Agronomy of the University...

Înregistraţi-vă pentru news-letterul nostru