Analiza teritorială a adaptării la schimbarea climatică și a diminuării emisiilor de GES

Obiective

Obiectivul acțiunii C1 este de a urmări, pe parcursul evaluărilor externe, implementarea și eficacitatea metodologiilor utilizate, a instrumentele create pentru a răspunde problemelor de mediu specifice şi, la modul general, dacă proiectul atinge obiectivele de mediu.

Un protocol de monitorizare, urmărit în mod regulat de la începutul proiectului de către responsabilii siturilor pilot va permite această evaluare. O bază de date comună a fost deja creată. Ea provine din alte baze de date statistice și geografice, din documente şi rezultate ale tehnologiilor şi metodelor utilizate în cadrul siturilor pilot: tipuri de sol locale şi caracteristici chimice, informații privind utilizarea solului, date climatice. Aceasta bază de date ajută partenerii să evalueze răspunsurile fiziologice şi productive ale viței de vie la măsurile aplicate și, dacă este necesar, pentru un plus de eficacitate, permite posibile ajustări. La finalul proiectului, vom putea estima emisiile de CO2 pe fiecare site pilot și la nivel european și, vom putea analiza impactul global al proiectului.

 

Responsabil cu actiunea

Manfred Stoll

Manfred Stoll

 

 

 

 

Doctor in viticultura
Universitatea Hochschule Geisenheim
manfred.stoll@hs-gm.de