Practicile culturale

Obiective

Acţiunea B este dedicată integrării practicilor culturale în funcţie de scenariile de schimbare climatică.
Practicile culturale sunt urmărite şi observate, pe teren, apoi integrate în modele cu scopul de a produce scenarii de adaptare (Acţiunea B1).
Aceste practici sunt astfel evaluate din punct de vedere al impactului asupra mediului, urmărind ciclul de viaţă, cu scopul de a integra strategiile de atenuare a scenariilor de schimbare climatică (Acţiunea B2).
Strategiile de adaptare şi diminuare sunt în continuare, experimentate pe teren, în cele 5 situri demonstrative, cu scopul de a demonstra fezabilitatea lor (Acţiunea B3).
Rezultatele fazei demonstrative sunt disponibile pe platforma web dezvoltată în cadrul proiectului (Actiunea B4).