Practicile culturale

Obiective

Acţiunea B este dedicată integrării practicilor culturale în funcţie de scenariile de schimbare climatică.
Practicile culturale sunt urmărite şi observate, pe teren, apoi integrate în modele cu scopul de a produce scenarii de adaptare (Acţiunea B1).
Aceste practici sunt astfel evaluate din punct de vedere al impactului asupra mediului, urmărind ciclul de viaţă, cu scopul de a integra strategiile de atenuare a scenariilor de schimbare climatică (Acţiunea B2).
Strategiile de adaptare şi diminuare sunt în continuare, experimentate pe teren, în cele 5 situri demonstrative, cu scopul de a demonstra fezabilitatea lor (Acţiunea B3).
Rezultatele fazei demonstrative sunt disponibile pe platforma web dezvoltată în cadrul proiectului (Actiunea B4).

Université Rennes 2 Le Centre national de la recherche scientifique L’Institut Français de la Vigne et du Vin Inra Hochschule Geisenheim University Plumpton college Bordeaux Sciences Agro Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 'Ion Ionescu de la Brad' ecoclimasol