Cotnari

Localizare & tipologie

Podgoria Cotnari este situată în nord-estul României, la 47.3° latitudine nordică și 26.3 longitudine estică, în zona de tranziție dintre Podişul Sucevei și Câmpia Moldovei. Relieful podgoriei este deluros, cu altitudinea cuprinsă intre 116 și 290 m, pante cu inclinaţii de la 3 la 15 %, soluri brune şi regosoluri. Climatul podgoriei este temperat continental, cu temperatura medie anuală de 9.3°C, precipitațiile din perioada de vegetaţie de 471 mm, insolația reală de 1500 ore și radiația globală de până la 98 kcal/cm2.

Sortimentul podgoriei Cotnari este constituit din patru soiuri de viţă de vie autohtone pentru vinuri albe: Tamâioasă românească, Fetească albă, Grasă de Cotnari și Frâncuşă. Datorită încălzirii globale, în ultimele decenii climatul podgoriei Cotnari a devenit propice și pentru producerea vinurilor roșii, fapt care a permis diversificarea sortimentului prin introducerea în cultură a soiurilor Busuioacă de Bohotin și Fetească neagră.

În cadrul proiectului ADVICLIM, podgoria Cotnari este sit demonstrativ, alături de podgoriile Bordeaux, Valea Loarei, Valea Rhinului și South Sussex, pentru studiul influenţei schimbării climatice asupra viticulturii. Cercetările se vor desfășura în perioada 2014-2019, şi vor consta în analiza la scara fină a distribuției spațio-temporale a factorilor climatici în arealele podgorii lor, cu scopul de a le cunoaște evoluția și de a dezvolta strategii de adaptare a viticulturii la aceste condiții.

Regimul termic al podgoriei Cotnari este monitorizat prin intermediul a 20 senzori de temperatură Tynitag data loggers, amplasaţi astfel încât să poată reprezenta diversitatea ecologică a podgoriei. Reacțiile vitei de vie la schimbările climatice sunt studiate analizând fenologia, dezvoltarea vegetativă, microclimatul și compoziția chimică a strugurilor.

Rezultatele cercetărilor vor fi puse la dispoziţia viticultorilor pe tot parcursul proiectului, prin intermediul seminariilor şi meselor rotunde la care aceştia vor fi invitaţi.

 

Responsabil cu situl demonstrativ

 

Liviu Mihai Irimia

Liviu Mihai Irimia

 

 

Conferențiar
Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara
liviuirimia2005@yahoo.fr

Panou explicativ – Cotnari